loading
Máy khoan búa 13mm DCA 500W AZJ04-13
1.592.071 đ 1.714.538 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy đục bê tông INGCO 1700W PDB17008
4.090.645 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 350W TOTAL TDP133501
2.503.930 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 750W TOTAL TDP207502
8.837.400 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-130
4.954.300 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
BỘ COMBO MÁY KHOAN VÀ MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN ADKIT02 (TYPE E)
2.332.440 đ 2.580.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3800W Máy khoan đá DCA AZZ250A
9.105.200 đ 9.805.600 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-250 (Z1Z-FF02-250)
9.855.040 đ 10.613.120 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 350W INGCO
1.892.550 đ 1.850.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 1500W TOTAL TDP3211002
13.215.930 đ 14.232.540 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-200 3800W
8.201.375 đ 8.832.250 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3300W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ200 (Z1Z-FF-200)
4.797.870 đ 4.690.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
23mm Máy khoan từ 1600W DCA AJC02-23
10.132.213 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan rút lõi Dongcheng AZZ200S
6.695.000 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi Dongcheng DZZ250
7.774.000 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi Dongcheng DZZ190
3.334.500 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
36mm Máy khoan đục bê tông 1800W TOTAL TH118366
1.864.863 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ250
7.666.659 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
1100W Máy khoan trộn sơn Total TD61101E
1.401.543 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-160
4.594.590 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan bê tông 800W DCA AZC38 (Z1C-FF-38)
3.888.742 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan từ 1600W DCA AJC02-23
10.360.350 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan đá DCA AZZ02-250A
8.224.187 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
32mm Máy khoan búa, đục bê tông 1500W TOTAL TH1153216
1.743.885 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan đá DCA AZZ02-180
2.222.134 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
16mm Máy khoan búa 1100W INGCO ID11008E-1
1.302.444 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Bộ máy khoan búa 101 chi tiết INGCO HKTHP11021E
1.290.604 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan rút lõi bê tông Dongcheng DZZ02-130
5.773.868 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
Máy khoan 3 chức dùng pin Makute CH001 20V
4.025.043 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh
800W Máy khoan búa 3 chức năng Luxter WM58101
2.873.000 đ
(0 nhận xét)
Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tin Khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi và các thông tin cập nhật mới nhất từ Siêu Chợ Cơ Khí

Chat