Máy khoan búa 13mm DCA 500W AZJ04-13
1.592.071 đ 1.714.538 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan từ 2000W Ken 6049N
14.547.000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan từ 1700W Ken 6032N
11.817.000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan từ 1480W Ken 6028N
9.347.000 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bê tông Ken 2865N
4.732.000 đ
(0 nhận xét)
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG FEG EG-585
3.857.100 đ
(0 nhận xét)
KHOAN BÊ TÔNG FEG EG-5525 (26mm)
1.825.200 đ
(0 nhận xét)
MÁY ĐỤC BÊ TÔNG MAKITA M8600B
4.290.000 đ
(0 nhận xét)
MÁY KHOAN RÚT LÕI FEG ECD-205
6.129.500 đ
(0 nhận xét)
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC MAKITA HR3530
13.832.000 đ
(0 nhận xét)
MÁY KHOAN BÊ TÔNG FEG 38mm EG-580
2.402.400 đ
(0 nhận xét)
Máy đục bê tông INGCO 1700W PDB17008
4.090.645 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
MÁY KHOAN TỪ BOSCH GBM 50-2
33.384.000 đ
(0 nhận xét)
KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG FEG EMD-23
6.591.000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan bàn 350W TOTAL TDP133501
2.503.930 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 750W TOTAL TDP207502
8.837.400 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
MÁY KHOAN ĐỘNG LỰC MAKITA HR5212C
25.350.000 đ
(0 nhận xét)
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-130
4.954.300 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
BỘ COMBO MÁY KHOAN VÀ MÁY CƯA KIẾM DÙNG PIN ADKIT02 (TYPE E)
2.332.440 đ 2.580.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3800W Máy khoan đá DCA AZZ250A
9.105.200 đ 9.805.600 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3800W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ02-250 (Z1Z-FF02-250)
9.855.040 đ 10.613.120 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 350W INGCO
1.892.550 đ 1.850.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan bàn 1500W TOTAL TDP3211002
13.215.930 đ 14.232.540 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ03-200 3800W
8.201.375 đ 8.832.250 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương
3300W Máy khoan rút lõi bê tông DCA AZZ200 (Z1Z-FF-200)
4.797.870 đ 4.690.000 đ
(0 nhận xét)
Bình Dương

Đăng ký nhận tin Khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi và các thông tin cập nhật mới nhất từ Sieu Chợ Cơ Khí

Chat