Chính sách giao hàng

 

Hướng dẫn nhà cung cấp giao hàng cho đơn vị vận chuyển 

1. Khi nào đơn vị vận chuyển đến lấy hàng tại Shop tôi ?

Khi Shop chọn Shop xác nhận Đơn vị vận chuyển đến lấy hàng, đơn vị vận chuyển sẽ đến lấy hàng theo đúng thời gian và địa điểm do Shop yêu cầu. Vui lòng giữ liên lạc qua điện thoại và có mặt tại địa chỉ lấy hàng khi nhân viên vận chuyển liên hệ để việc lấy hàng diễn ra thuận lợi nhất.

2. Làm sao để biết đơn vị vận chuyển đã lấy đúng hàng hay không ?

       ♦ Shop cần yêu cầu nhân viên lấy hàng cung cấp đúng mã đơn hàng của các gói hàng cần lấy.

       ♦ Shop chỉ giao cho nhân viên lấy hàng những gói hàng mà nhân viên đó cung cấp được mã đơn hàng trùng khớp với mã  đơn hàng trên gói hàng.

  • Lưu ý:

            ♦ Nhân viên lấy hàng của các đơn vị vận chuyển đều mặc đồng phục của chính đơn vị đó và cung cấp được mã đơn hàng cần lấy hàng.

            ♦ Người bán tuyệt đối không giao hàng khi nhân viên lấy hàng có biểu hiện nghi vấn như không mặc đồng phục, không có thông tin đơn hàng cần lấy hoặc không có đơn hàng giấy của bên đơn vị vận chuyển.

3. Tôi đã giao sai hàng cho nhân viên lấy hàng, tôi nên làm gì?

  • Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên đã lấy gói hàng để nhận lại hàng. 

         

Đăng ký nhận tin Khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi và các thông tin cập nhật mới nhất từ Sieu Chợ Cơ Khí

Chat